Bài Giảng Cực Hay Của Cha GĐ Chủng Viện Mỹ Đức - Dom . Đăng Văn Cầu Tại Tuần Chầu Giáo Xứ Thanh Minh by Giới Trẻ Công Giáo Thái Bình   11 months ago

52,179 Просмотров

157 I like   30 I do not like

Bài Giảng Cực hay Của Cha GĐ Chủng Viện Mỹ Đức - Dom . Đăng Văn Cầu Tại Tuần Chầu Giáo Xứ Thanh Minh 2017

#baigiangconggiao
#tuanchauthanhminh

Mọi người cùng Chia Sẻ Video và Đăng Ký ( subscribe) Kênh để nhận những video tin tức công giáo sớm nhất và hay nhất nhé.
Xin Chúa ban bình an cho tất cả mọi người

Comments to the video