ชีวิตในสวรรค์เป็นอย่างไร เทวภูมิ ภูมิสวรรค์ by ชีวิตนี้น้อยนัก   4 years ago

543,576 Просмотров

4,592 I like   225 I do not like

ติดตามธรรมะดีๆทาง Youtube https://goo.gl/1fASM9
รวมธรรมบรรยายเรื่องนรกครบทั้งหมด 8 ขุม https://goo.gl/11XQYM
รวมธรรมบรรยายเรื่องสวรรค์ทั้งหมด 6 ชั้น https://goo.gl/j7GY3l
ธรรมบรรยายโดย พระมหาธีรนาถ อคฺคธีโร
ติดตามธรรมะดีๆ ทางเฟสบุค https://www.facebook.com/1lifeisshort/

สวรรค์ หรือ เทวโลก คือภพภูมิอันเป็นที่อยู่ของเทวดา เป็นโลกที่อยู่อาศัยของกายละเอียด เป็นภพภูมิอันมีแต่ความสุข สมบูรณ์ด้วยทิพยสมบัติต่างๆ ซึ่งมีอยู่ 6 ชั้น ผู้ที่จะไปจุติบนสวรรค์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบบุญกุศลอันดีงาม พรหมโลก นั้นเป็นภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่เจริญสมาธิจนได้ ฌาณ ซึ่งมีอยู่อีก 20 ชั้น

Comments to the video