3 đặc điểm nhận dạng quả bơ ngon | VTC by KÊNH VTC1   4 years ago

136,058 Просмотров

160 I like   47 I do not like

VTC | Chọn bơ và sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đủ dinh dương cho gia đình
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTC News: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video