3 đặc điểm nhận dạng quả bơ ngon | VTC by VTC1 - Tin tức   3 years ago

123,889 Просмотров

115 I like   36 I do not like

VTC | Chọn bơ và sử dụng như thế nào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đủ dinh dương cho gia đình
* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc
* Xem thêm trên VTC News: http://goo.gl/tOkVQv

Comments to the video