Đa dạng phương thức xét tuyển: Ảnh hưởng chất lượng đào tạo? by KÊNH VTC1   5 months ago

732 Просмотров

5 I like   1 I do not like

VTC1 | Nhiều trường đại học sử dụng đa dạng các phương thức xét tuyển để thu hút học sinh đăng ký. Xu hướng đa dạng hóa phương thức tuyển sinh có ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào không?

----
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Comments to the video