Nông dân huấn luyện cá lóc nhảy múa trên nước | VTC by KÊNH VTC1   3 years ago

179,676 Просмотров

0 I like   0 I do not like

VTC | Anh Lê Trung Tính ở Cần Thơ nuôi hơn 20 nghìn con cá lóc, anh nông dân này có tài gọi được đàn cá lóc nhảy múa trên mặt nước.

Comments to the video