Người Trung Quốc "lách luật", sở hữu đất Đà Nẵng by KÊNH VTC1   3 weeks ago

12,594 Просмотров

90 I like   7 I do not like

VTC1 | Những lô đất ven biển Đà Nẵng vẫn do người Việt đứng tên nhưng thực tế quyền chi phối lại thuộc về các doanh nghiệp liên quan đến người Trung Quốc.

Comments to the video