19/12/2018: TQ đã rục rịch hành động khiến Mỹ hết kiên nhẫn sẵn sàng nghênh chiến bảo vệ Biển Đông by CHÍNH TRỊ HOA KỲ   1 month ago

245,690 Просмотров

577 I like   155 I do not like

#thờisựhoakỳ #thờisựthếgiới #tinmới
19/12/2018: TQ đã rục rịch hành động khiến Mỹ hết kiên nhẫn sẵn sàng nghênh chiến bảo vệ Biển Đông

Comments to the video