Báo mạng Trung Quốc lo ngại tên lửa Việt Nam bao phủ tỉnh Quảng Tây by Breaking News   5 months ago

1,029,223 Просмотров

1,110 I like   352 I do not like

Báo mạng Trung Quốc lo ngại tên lửa Việt Nam bao phủ tỉnh Quảng Tây
Ngày 06/9/2018, trên trang mạng Toutiao của Trung Quốc có đăng tải bài viết: Tên lửa Việt Nam bao phủ biển Đông và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Đây là một bài viết đánh giá về mức độ uy hiếp của tên lửa Scud Việt Nam đối với Trung Quốc

Comments to the video