Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C . Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm by Đền Thánh Bác Trạch   3 months ago

500 Просмотров

8 I like   1 I do not like

Bài Giảng Chúa Nhật XVII Thường Niên - Năm C . Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm

#denthanhbactrach
#bactrachmedia

Kính Mong Mọi người cùng ĐĂNG KÝ Kênh ( Subscribe ), Like và Chia sẻ video để ủng hộ cho kênh truyền thông của Đền Thánh Kính Lòng Chúa Thương Xót Bác Trạch Nhé .

Xin Ơn Chúa tuôn tràn nơi quý vị va Xin Chân Thành Cảm Ơn !

Comments to the video