Bản tin trưa ngày 17/06/2019 by VTC1 - Tin tức   1 month ago

13,044 Просмотров

64 I like   13 I do not like

VTC1 | Bản tin trưa ngày 17/06/2019 phát sóng 11h30 hàng ngày trên kênh VTC1.


----
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Comments to the video