Quan chức hầu đồng: Đúng hay sai? | VTC by KÊNH VTC1   3 years ago

797,625 Просмотров

840 I like   327 I do not like

VTC | Vụ việc Vụ trưởng đi hầu đồng cầu thăng quan tiến chức đang nhận nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Vậy quan chức có được phép hầu đồng? Người ta cầu xin gì trong hầu đồng?

* Đăng ký VNOTV: http://goo.gl/KHzRYa
* Đăng ký VTCThethao: https://goo.gl/eAJ7s5
* Đăng ký VTCTube: https://goo.gl/E3JIH9
* Facebook: http://facebook.com/truyenhinhvtc

Comments to the video