เขื่อนดอนสะโฮง วิกฤตของเส้นทางอพยพของปลาแม่น้ำโขง by Mekong Watch   4 years ago

570,690 Просмотров

1,584 I like   321 I do not like

สี่พันดอนเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำน้อยใหญ่หลากหลายชนิด ในประเทศลาวซึ่งเป็นพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยแผ่นดิน แม่น้ำโขงถือเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญของปลา แต่ขณะนี้ ลุ่มน้ำสำคัญแห่งนี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรง

Comments to the video