Interview Z1, host: Libor Lochman (14. 1. 2010) by Yann Zane   9 years ago

5,062 Просмотров

24 I like   1 I do not like

Eugen Korda zpovídá ředitele Útvaru rychlého nasazení Policie ČR Libora Lochmana

Comments to the video