Giảm giờ làm 44h/tuần: Gánh nặng của doanh nghiệp? by KÊNH VTC1   5 months ago

2,763 Просмотров

10 I like   3 I do not like

VTC1 | Đề xuất giảm giờ làm việc trong tuần từ 48h xuống còn 44h/tuần có kìm hãm sự phát triển và trở thành gánh nặng của các doanh nghiệp hay không?

Comments to the video