Treo biển tuyển vợ hiền… chuyện thật 100% | VTC by KÊNH VTC1   4 years ago

3,671,452 Просмотров

3,649 I like   1,255 I do not like

VTC | “Tuyển vợ hiền yêu cầu biêt viết, biết nhìn, biết đoc, biết nghe, ngoại hình ai cũng thích. Tôi hỏi cưới ngày’. Chuyện tưởng hài hước nhưng đây hoàn toàn là sự thật tại Hà Nội.

Comments to the video